OF(F) COURSE is Anne’s nieuwe research project samen met Kathrin. Het komt voort uit Anne’s afstudeer stuk ‘On An Empty Stomach’, waarmee ze cum laude afstudeerde aan Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance te London. Op verschillende locaties verspreidt door London zijn de twee Buhnenbiests opzoek gegaan. Anne onderzoekt de verschillende manieren waarmee ze haar digitale canvas componeert om tot een digital schilderij te komen. Doormiddel van licht, lijnen, vlakken en dans maakt ze en collage waarin ritme centraal staat. Kathrin is op zoek gegaan naar de beweging en het ritme van een ruimte en hoe die haar eigen bewegingen beïnvloeden en sturen.